Katalog Produk Lakoni

Jenis Barang/Type
Lakoni Pompa :
SP-127 (9m/125 watt) non otomatis 
SP-129A (9m/125 watt) otomatis
SP-130A (9m/130 watt) otomatis w/b
SWP-100 (11m/100 watt) semi jet
SWP-250A (11m/250 watt) semi jet
DWP-255A (30m/250 watt) jet pump
DWP-375A (40m/370 watt) jet pump
DWP-505A (50m/500 watt) jet pump
Lakoni High Pressure cleaner
Daytona 100
Star Wash
Blue Clean
Lakoni Mesin Las
Falcon 105E
Falcon 120E
Falcon 168E
Falcon 160E
Falcon 160GE
Falcon 205E
Hawk - TIG 200E
Lakoni Air Compressor
IMOLA-75
IMOLA-150
IMOLA-100/4
IMOLA-125
IMOLA-225
IMOLA-500
MONZA 0,25M
MONZA 0,50M
MONZA 1,0M
MONZA 2,0M
Lakoni Generator
Zeus 1000
Zeus 3000
Zeus 6500
Zeus 5000 S
Zeus 10000 S